Poustevníkova rokle

Poustevníkova rokle

6min     23min     1:36hod
Údolí, dnes označované jako Poustevníkova rokle, se původně nazývalo Ráchel a bylo v něm více romantických staveb, než se nám dochovalo do současnosti. Poustevníkova rokle je přístupná od velkého kamenného mostu v novogotickém provedení, pod nímž teče bezejmenný, ze dvou pramenů vzniklý potůček, protékající celou roklí.

Mapa: