Bývalá pískovna a archeologické naleziště

Bývalá pískovna a archeologické naleziště

0,9Km     1min. 4min     20min.
V opuštěné pískovně, byly nalezeny stopy pohřebiště a sídliště z neolitu a starší doby bronzové.

Z 22 prozkoumaných objektů jich patřilo 21 do období kultur s volutovou a vypíchanou keramikou. Pouze jeden objekt v podobě nepravidelné jámy se zlomky kostí a keramiky patřil k únětické kultuře.

Více zde: Bývalá pískovna a archeologické naleziště

Mapa:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.